Electrolux AB

Rapport för de första nio månaderna 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 09:37 CEST

· Nettoresultatet per aktie 12:75 kr, en minskning med 2,7%, exklusive
jämförelsestörande poster
· Resultatet efter finansiella poster negativt påverkat av förändrade
valutakurser med 740 Mkr
· Stark tillväxt och bättre resultat för vitvaror och utomhusprodukter
i Nordamerika i lokal valuta
· Väsentlig försämring av resultatet för dammsugare och storköksutrustning

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir