SSAB

Rapport för de tre första kvartalen 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:29 CEST

· Försäljningen under de tre första kvartalen ökade med 3% och
uppgick till 14 788 (14 404) Mkr. Högre priser svarade för 5% medan
lägre volymer av speciellt stålämnen gav ett bortfall på 2%.

· Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till
101 (79) Mkr. Resultatet för de tre första kvartalen har därmed
förbättrats med 325 Mkr och uppgick till 881 (556) Mkr.

· Resultatet efter skatt för de tre första kvartalen uppgick
därmed till 593 (382) Mkr motsvarande en vinst per aktie på 5,90 (3,80)
kr.

· Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt samt av
kylda stål ökade under tredje kvartalet med 9% jämfört med i fjol och
har hittills under året ökat med 15%.

· Kassaflödet för det tredje kvartalet förbättrades och uppgick
till 189 (-31) Mkr.

Stockholm den 23 oktober 2003
Anders Ullberg

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den
rekommendation som FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en
revision.

Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte
uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 23 oktober 2003
PricewaterhouseCoopers AB
Göran Tidström
Auktoriserad revisor

Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 11 februari 2004.