SSAB

Rapport för de tre första kvartalen 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 12:15 CEST

· Försäljningen under de tre första kvartalen ökade med 21% och uppgick till 17 906 (14 788) Mkr. Högre priser svarade för 11 och högre volymer för 10 procentenheter.

· Kvartalets resultat efter finansnetto uppgick till 961 (101) Mkr. Resultatet för de tre första kvartalen har därmed förbättrats med 1 765 Mkr till 2 646 (881) Mkr. Resultatet efter skatt förbättrades till 1 845 (593) Mkr motsvarande en vinst per aktie på 18,30 (5,90) kronor.

· Kassaflödet för de tre första kvartalen uppgick före utdelning till 1 594 (226) Mkr.

· Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål ökade under tredje kvartalet med 28% jämfört med i fjol och har hittills under året ökat med 31%.

SSAB Svenskt Stål AB (publ)
Box 26208, 100 40 Stockholm
Telefon 08-45 45 700
Telefax 08-45 45 725

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 58, Stockholm
E-post: info@ssab.se