Electrolux AB

Rapport för första halvåret 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 08:37 CEST

·Bättre resultat för Konsumentprodukter i Europa trots ett besvärligt marknadsläge

·Fortsatt god försäljningstillväxt och högre resultat för Konsumentprodukter i Nordamerika i lokal valuta

·Negativ påverkan med 600 Mkr på rörelseresultatet av förändrade valutakurser

·Avtal träffat om försäljning av kompressorverksamheten

Rapporten har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Electrolux har i denna rapport tillämpat de redovisningsprinciper som anges i not 1 i årsredovisningen för 2002.

Telefonkonferens och presentationsmaterial
En telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2003 klockan 15.00 (CET) med VD och koncernchef Hans Stråberg. En presentation av koncernens halvårsresultat för 2003 finns tillgänglig på www.electrolux.com/webcast1.

Ekonomiska rapporter under 2003
Rapport 3:e kvartalet 21 oktober

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig
www.electrolux.com/ir