Electrolux AB

Rapport för första halvåret 2004

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 08:52 CEST

Nettoomsättningen uppgick första halvåret till 62.443 Mkr (65.375) och nettoresultatet till 1.743 Mkr (2.857), motsvarande 5:70 kr (9:05) per aktie.

Rörelseresultatet för andra kvartalet påverkades negativt av kostnader på 167 Mkr för nedläggning av fabriken i Västervik och 239 Mkr för uppgörelsen i en dammsugartvist
Väsentligt förbättrat kassaflöde både i andra kvartalet och för perioden som helhet.
Bättre rörelseresultat och marginal för Konsumentprodukter i Europa och Övriga världen.
Väsentligt lägre rörelseresultat för dammsugare i Nordamerika, beslut om åtgärdsprogram
Satsningarna på marknadsföring ökade med 225 Mkr jämfört med första halvåret 2003, främst inom Konsumentprodukter i Europa och i Nordamerika.

För mer information:
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir