Electrolux AB

Rapport för första kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2003 00:00 CEST

Bättre rörelseresultat för Konsumentprodukter i Europa
Fortsatt positiv trend i försäljning och resultat för vitvaror i Nordamerika i lokal valuta
Betydande försämring av resultatet för Konsumentprodukter utanför Europa och Nordamerika
Ändrade utsikter för helåret
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Electrolux nettoomsättning för första kvartalet 2003 uppgick till 32.062 Mkr jämfört med 33.580 Mkr motsvarande period föregående år. Av minskningen på 4,5% kan -11,2% hänföras till förändrade valutakurser, +0,1% till förändringar i koncernens struktur och +6,6% till pris/mix/volym.

Rörelseresultatet minskade till 1.798 Mkr (3.791), motsvarande 5,6% (11,3) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster minskade till 1.798 Mkr (3.682), vilket motsvarade 5,6% (11,0) av omsättningen. Nettoresultatet sjönk till 1.246 Mkr (2.962), motsvarande 3:95 kr (9:00) per aktie.