Enlight AB

Rapport för första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:18 CEST

• Omsättningen för kvartalet 17,0 MSEK (18,5). Omsättning proforma för senaste 12 månadersperioden 74,7 MSEK (72,4). Försäljningsnedgången i kvartalet beror på förseningar av ett par större affärer.
• Kostnaderna har reducerats med 13 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
• Rörelseresultat för kvartalet -4,4 MSEK (-6,2). Resultat efter skatt för kvartalet -5,2 MSEK (-3,8), motsvarande SEK -0,07 (-0,05) per aktie.
• Kassaflöde under kvartalet (efter förändring i rörelsekapital) -2,0 MSEK (-2,0). Likvida medel vid periodens slut 11,2 MSEK (3,9).
• Viktiga ordrar har under kvartalet tecknats med det franska logistikbolaget CMA-CGM, mjukvarubolaget Invention Machine group i USA, konsult- och systemleverantören Vialis i Nederländerna och IT-bolaget Ergo Group i Norge.
• En ny programvarugeneration lanserades inom affärsområdet Knowledge and Performance Solutions (tidigare benämnt IT Rollout) --- ”Enlight Performance Manager” för uppföljning och utvärdering av supportmaterials kvalitet och användning samt ”Enlight Adaptive Learning Suite (ALS) 8.0” med väsentligt utökad funktionalitet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Øyvind Lundgreen, VD Enlight International AB, oyvind.lundgreen@enlight.net, tel. 0703 - 18 76 82
Anders Lindén, CFO Enlight International AB, anders.linden@enlight.net, tel. 08 - 790 39 00


Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter över 1miljon tester per år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är noterat på Nya Marknaden. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Norge och Sverige.