SSAB

Rapport för första kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 10:43 CEST

• Försäljningen ökade med 8% till 7622 (7060) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1113 (1285) Mkr innebärande en i stort sett oförändrad vinst per aktie på 12,07 (12,55) kronor.

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 1558 (1792) Mkr. Räntabiliteten på sysselsatt kapital den senaste tolvmånadersperioden var 33% och på eget kapital 28%.

• Leveranserna av spetsprodukterna extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål ökade med 18% jämfört med i fjol.

• Kassaflödet exklusive avyttrad verksamhet förbättrades till 955 (562) Mkr.

• Investeringar på 770 Mkr har beslutats för fortsatt expansion inom kylda stål.

För mer information:
Ulrika Ekström, Informationschef
08-45 45 734
0703-98 54 52