Tethys Oil AB

RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2007 – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 11:04 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46374

TETHYS OIL: RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2007 – 30 JUNI 2007

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

· Återinträdesborrningen Jebel Aswad genomförd - flödade 2 626 fat oljeekvivalenter per dag vid test
· Tethys Oils andel av uppskattade preliminära reserver på Jebel Aswad i Oman uppgår till 12 miljoner fat oljeekvivalenter
· Borrplatskonstruktion för prospekteringsborrningen Pierre Maubeuge-2 onshore Frankrike inleddes i augusti, borrning planeras inledas under september
· Bouananelicensen i Marocko utfarmades till Dana Petroleum Ltd. genomförd, Tethys behåller 12,5 procents andel utan kostnadsåtagande
· Prospekteringsborrningen Hontomin-4 i Spanien avslutades i april - ingen olja påträffades
· I juli genomfördes ett private placement om 300 000 aktier som tillförde bolaget 16,8 MSEK före emissionskostnader
· Fram till den 30 juni 2007 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
· Resultat för det första halvåret 2007 uppgick till TSEK - 18 626 (TSEK - 3 699 för motsvarande period föregående år) och TSEK - 14 165 (TSEK - 2 443) för det andra kvartalet. Nedskrivningar om TSEK 14 575 har påverkat resultatet för det första halvåret negativt
· Resultat per aktie SEK - 3,24 (SEK - 0,82) för det första halvåret 2007 och SEK - 2,47
(SEK - 0,53) för det andra kvartalet
· Likvida medel per den 30 juni 2007 uppgick till MSEK 15 391 (MSEK 58 085). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 26 633 och kortfristiga skulder har minskat med
TSEK 14 402 i takt med att fakturor avseende Karleboborrningen förfallit. Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK 14 020 (TSEK 16 853) per den 30 juni 2007(för fullständig rapport se bifogad fil)