Lundin Petroleum AB

Rapport för sexmånadersperioden 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •  Aug 14, 2003 09:02 CEST

* Produktion om 16 034 fat oljeekvivalenter

* Operativt kassaflöde om 321,5 MSEK (38,7 MUSD)

* Resultat efter skatt om 885,3 MSEK (106,6 MUSD)

* Block 5A i Sudan avyttrat för 142,5 MUSD (1 184,0 MSEK)

Hör VD Ashley Heppenstall kommentera rapporten vid dagens telefonkonferens, kl.16.30. Ring följande telefonnummer för att medverka:
Sverige: 08-505 20 114 (slå alltid riktnummer)
Från utlandet: 0044 (0)207 162 0186.
För att lyssna till inspelningen efteråt, slå telefonnummer 0044 (0)208 288 4459 och ange kod: 296 532.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Frankrike, Holland, Indonesien, Iran, Norge, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolagets aktier handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen. (ticker "LUPE")

För ytterligare information var vänlig kontakta:
C. Ashley Heppenstall VD
Tel: +41 22 319 66 00

Maria Hamilton Informationschef
Tel: 08-440 54 50
maria.hamilton@lundin.ch

Besök vår hemsida: www.lundin-petroleum.com