Atlas Copco Sverige

Rapport för tredje kvartalet 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:58 CEST


Starkare än någonsin
• Stärkta marknadspositioner och rekordresultat av alla affärsområden.
• Orderingången steg 25%, en volymökning på 15%.
• Faktureringen uppgick till MSEK 13 479 (11 325) , en volymökning på 10%.
• Rörelseresultatet steg 31% och marginalen uppgick till 19.0% (17.3).
• Vinst efter finansiella poster steg 33% till MSEK 2 470 (1 851).
• Periodens resultat var MSEK 1 670 (1 345) och vinst per aktie SEK 2.65 (2.13).
• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 671 (1 661).


För ytterligare information
Atlas Copco AB
105 23 Stockholm
Tel 08-743 8000, Fax 08-644 9045
Internet: www.atlascopco.com
Organisationsnummer: 556014-2720

Analytiker
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8291, mobil 070-518 8291
ir@se.atlascopco.com

Media
Annika Berglund, Informationsdirektör,
Tel 08-743 8070, mobil 070-322 8070