Teligent

Rapport från årsstämma i Teligent AB (publ) den 28 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 16:35 CEST

Årsstämma avhölls i Teligent AB (publ) fredagen 28 april, 2006.


Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

- om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om maximalt 2.975.000 nya aktier.

- om ändring av bolagsordningen. Ändringen består av att vissa av bolagsordningens bestämmelser ändras för att anpassa bolagsordningen till nya aktiebolagslagen.

- om justerade direktiv gällande bla tillsättningen av valberedningen samt dess arbetsgång det kommande året.

- om inrättande av ett incitamentsprogram för personalen i Teligent-koncernen. Incitamentsprogrammet innebär att de anställda erbjuds att förvärva teckningsoptioner vilka ger rätt att förvärva aktier i bolaget enligt vissa fastställda prinsciper.

Till ny styrelse valdes Lars-Erik Nilsson (ordförande), Anders Björkman, Sverker Hannervall, Olle Isberg, Bengt Jörgensen och Henrik Krefting.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Duffy, vd och koncernchef
Teligent AB
Tel. 08 520 660 50
tomas.duffy@teligent.se

Paul Hastings, ekonomidirektör
Teligent AB
Tel. 08 410 172 26
paul.hastings@teligent.se


Om Teligent
Teligent (TGNT, Stockholmsbörsen) är en global leverantör av mervärdestjänster för teleoperatörer. Erbjudandet inkluderar bland annat traditionella och nästa generations meddelandetjänster och avancerade IN-lösningar, såsom Mobile Prepaid, Mobile VPN och Mass Calling. Samtliga lösningar baseras på den generiska och patenterade tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland BT, Cingular, MCI, Telefónica, TeliaSonera och Vodafone. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i tretton länder runt om i världen. Teligent har cirka 340 anställda och nettoomsättningen för 2005 var 460 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.