Elanders AB

Rapport från årsstämma och konstituerande styrelsemöte 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:44 CEST

"Våra affärsområden kräver olika strategier" sade VD i sitt stämmotal".

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

# fastställa årsredovisningen för 2005
# enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2005 lämnas med 2.50 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 28 april 2006.
# bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006
# enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2006 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 1.730.000 kronor att fördelas inom styrelsen
# enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2007 hållits utse:

Carl Bennet (omval)
Ingegerd Gréen (omval)
Patrick Holm (VD) (omval)
Göran Johnsson (nyval)
Gunilla Jönson (omval)
Johan Stern (omval)
Tore Åberg (omval)

# enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
# enligt förslaget i kallelsen till ledamöter i valberedningen utse:

Carl Bennet, Carl Bennet AB (omval)
Gustaf Douglas, Investment AB Latour (omval)
Göran Erlandsson, representant för de mindre
aktieägarna (omval)
Björn Lind, SEB Fonder (omval)
Nils Petter Hollekim, Odin Fonder (omval)
Carl Rosén, Andra AP Fonden (nyval)
Caroline af Ugglas, Skandia Liv (omval)

# enligt förslaget i kallelsen ändra bolagsordningen för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen

VD Patrick Holm beskrev i sitt anförande de olika strategierna och målsättningarna för koncernens tre affärsområden. Han var optimistisk om framtiden och gav exempel på aktuella större affärer och hur de hänger samman med affärsområdenas ambitioner.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Efter avslutad stämma höll styrelsen konstituerande sammanträde varvid Tore Åberg utsågs till styrelsens vice ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet utsågs Carl Bennet (ordf), Ingegerd Gréen och Tore Åberg. Till ledamöter i revisionsutskottet utsågs Tore Åberg (ordf), Göran Johnsson, Gunilla Jönson och Johan Stern.


Styrelsen


Carl Bennet

Patrick Holm
Styrelsens ordförande

VD och koncernchef
Elanders AB

Elanders AB
Tel. +46 300-500 00

Tel. +46 31 750 00 00


Mbl. +46 708 210 410Elanders AB (publ) är en global infomediakoncern och tillhandahåller publikationslösningar för all typ av information. Med helhetskonceptet Master Vendor erbjuder Elanders individuella lösningar i hela värdekedjan i publiceringsprocessen. Omsättningen under år 2005 var 1 953 MSEK och med dotterbolag i sex länder uppgår antalet medarbetare till ca 1500. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs, O-listan. För vidare information, v.v. se www.elanders.com