Effnet AB

Rapport från årsstämman i Effnet Holding AB

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:17 CEST

Vid årsstämman i Effnet Holding AB (publ) den 21 april 2009 beslutades bland annat:

  • att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen;

  • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2008;

• att arvode till styrelsen skall utgå med 175.000 kronor, varav 75.000 kronor till styrelseordföranden samt 50.000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;

• att Erik Nerpin valdes till ny styrelseledamot jämte nuvarande styrelseledamöterna Göran E Larsson och Hans Runesten. Tidigare styrelseledamöterna Peter Jacobsson och Lennart Pihl hade avböjt omval. Göran E Larsson valdes till styrelseordförande;

• ändring av bolagsordningen innebärande att styrelsens säte flyttas från Stockholms kommun till Linköpings kommun samt att bolagsstämma skall kunna äga rum i Linköpings kommun och i Stockholms kommun;

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundgren, CEO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00, 0703-69 00 29
Marcus Olsson, CFO, Effnet Holding AB, 0708-998 606

OM EFFNETKONCERNEN
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:

Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.

Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.