Effnet AB

Rapport från årsstämman i Effnet Holding AB

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:39 CEST

Vid årsstämman i Effnet Holding AB (publ) den 26 april 2006 beslutades bland annat:

• att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen;

• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2004;

• att arvode till styrelsen skall utgå med 400.000 kronor och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;

• att välja om styrelseledamöterna Magnus Ryde, Göran E Larsson och Hans Runesten. Tidigare styrelseledamoten Svante Carlsson hade avböjt omval. Magnus Ryde omvaldes till styrelseordförande;

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag I och II; samt

• att bemyndiga styrelsen att besluta om utgivande av optionsprogram i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, Verkställande Direktör, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26,
Krister Moberger, Finanschef, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 605 52.

Om Effnetkoncernen
Effnetkoncernen består av moderbolaget Effnet Holding AB (publ) och de två helägda dotterbolagen Factum Electronics AB och Effnet AB. Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digital radio, DAB, samt komponenter för digitalt stereoljud i TV-utsändningar, NICAM. Effnet AB utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk.
Effnet Holding AB (publ) är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol EFFN). Mer information finns på www.effnetholding.se, www.effnet.com och www.factum.se.