Cellpoint Connect AB

Rapport från avslutningen av stämman i CellPoint Connect AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:32 CEST

(Aktietorget: CPNT)

Avslutningen av den fortsatta stämman avhölls i bolagets lokaler på Herserudsvägen 18 i Lidingö den 15 september 2008.

Stämman beslutade om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bolagets företrädare rapporterade om processerna som fortskrider avseende bolagets förbättrade rutiner på styrning och uppföljning.

Lidingö 2008-09-15

Styrelsen

För frågor om ovanstående vänligen kontakta:
Michael Mathiesen, Styrelseordförande, +45 40 45 33 32 eller +46 8 633 11 96
Katarina Henriksson, VD, +46 8 633 11 97