Glass Safe

RAPPORT FRÅN BOLAGSSTÄMMA I GLASS SAFE

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:05 CESTGlass Safe Sweden AB (publ) har avhållit sin bolagsstämma i Hässleholm den 30 juni 2009. De viktigaste besluten var följande:

·Efter framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse fastställdes resultat och balansräkning samt att balanserat resultat överförs i ny räkning.
·Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
·Styrelsen avstod arvode. Revisorerna skall betalas i löpande räkning.
·Styrelsen omvaldes.
·Styrelsen fick mandat att sälja ut resterande del av verkstadsverksamheten.
·Styrelsen fick mandat slutföra förhandlingarna i avsikt att förvärva samtliga aktier i MVV International AB, 556395-5615.

2009-06-30

Styrelsen för Glass Safe Sweden AB

Vid frågor kontakta styrelsens ordförande Bo Törnblom 0706-402865

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Glass Safe Pressrelease 2009-07-01.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Glass Safe