Probi AB

Rapport från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 09:30 CEST

Probi AB avhöll fredagen den 15 oktober 2004 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om ett antal förändringar av bolagsordningen samt om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Uppdelningen i A- och B-aktier avskaffades i Probi, vilket innebär att Probi endast kommer att ha ett aktieslag med samma rättigheter i alla avseenden.

I syfte att uppfylla noteringskrav på Stockholmsbörsens O-lista, kommer Probi att genomföra en sammanläggning (omvänd split) av aktier så att fem gamla aktier sammanläggs till en ny. De aktieägare, vars innehav inte är jämnt delbart med fem, kommer vederlagsfritt att från bolagets huvudaktieägare erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet skall bli jämnt delbart med fem.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission varigenom aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 7.000.000 kr. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en förstärkning av bolagets kapitalbas med ändamålet att påskynda fortsatt produktutveckling, satsning på nya områden och kommersialisering.

Lund den 15 oktober 2004

PROBI AB

Per Bengtsson
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:

Probi AB
Per Bengtsson, Verkställande direktör. Telefon 046-286 89 23, e-post: per.bengtsson@probi.se


Probi är ett bioteknikföretag med en ledande position inom probiotisk forskning och utveckling. Företaget bedriver forskning och utveckling inom terapiområdena Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt Stress och återhämtning.

Probi har kunnat visa på positiva medicinska effekter för bolagets patenterade bakterier inom sina samtliga forskningsområden. Probi är verksamt inom affärsområdena Functional Food, Kosttillskott och Klinisk Nutrition. Inom Functional Food har Probi licensierat ut rättigheterna globalt för en av bolagets patenterade bakterier via avtalen med Danone och Skånemejerier. Licensierings- och utvecklingsarbetet inom Kosttillskott och Klinisk nutrition pågår.

Bolaget arbetar systematiskt för att kontinuerligt utveckla och skapa nya kommersiella erbjudanden.
Probi har hittills ett sjuttiotal godkända patent avseende fyra patenterade stammar inom 13 patentområden.
Mer information finns på www.probi.se.