Teligent

Rapport från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 08:52 CEST

Vid extra bolagsstämma den 11 september i Teligent AB beslöts

  • att ändra bolagsordningen så att gränserna för aktiekapitalet skall vara "lägst 1 800 000 kr och högst 7 200 000 kr" och
  • att minska bolagets aktiekapital med nittio procent för förlusttäckning, utan indragning av aktier, och

Styrelsen meddelade också att kallelse till en ny extra bolagsstämma (första kontrollstämma) kommer att utfärdas inom kort och att denna extra bolagsstämma beräknas hållas den 1 oktober 2008. Stämman beslöt också att bordlägga frågan om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission till den kommande extra bolagsstämman.


För ytterligare information, kontakta:
Jan Rynning
Styrelsens ordförande, Teligent AB
Henrik Sund
VD och koncernchef, Teligent AB
Tel. +46 8 520 660 00