Effnet AB

Rapport från extra bolagsstämma i Effnet Holding AB

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 11:34 CET

Vid extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ) idag den 9 november 2006 beslutades bland annat:

• att Peter Jacobsson och Lennart Pihl valdes till nya styrelseledamöter jämte nuvarande styrelseledamöterna Göran E Larsson och Hans Runesten. Tidigare styrelseledamoten Magnus Ryde hade avböjt omval. Göran E Larsson valdes till styrelseordförande;

• att styrelsearvode skall utgå med oförändrat årligt belopp om 400.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 200.000 och de nya ledamöterna Peter Jacobsson och Lennart Pihl 100.000 kronor vardera.För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, Verkställande Direktör, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26,
Krister Moberger, Finanschef, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 605 52.

Om Effnetkoncernen
Effnetkoncernen består av moderbolaget Effnet Holding AB (publ) och de två helägda dotterbolagen Factum Electronics AB och Effnet AB. Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digital radio, DAB, samt komponenter för digitalt stereoljud i TV-utsändningar, NICAM. Effnet AB utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk.
Effnet Holding AB (publ) är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol EFFN). Mer information finns på www.effnetholding.se, www.effnet.com och www.factum.se