Landstinget i Värmland

Rapport från LiV 28 mars

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 09:07 CEST

Beslut
Inför Värmlandstrafiks bolagsstämma 2006
Landstingsstyrelsen godkände förslaget till instruktion för landstingets ombud vid Värmlandstrafiks bolagsstämma 2006. LK/060619 Samordning av vaccinupphandling
Landstingsförbundets styrelse rekommenderar att landstingen centralt via Stockholms läns landsting startar ett arbete för att samordna sin upphandling av vaccin vid normalår och fågelinfluensapandemi. Rekommendationen innebär bland annat att landstinget lämnar fullmakt till Stockholms läns landsting att genomföra upphandlingsarbetet. Enligt gällande lagstiftning kommer det specifika tilldelningsbeslutet även fortsättningsvis att fattas av respektive landsting.
Landstingsstyrelsen godkände rekommendationen. LK/060147

Materialförsörjning
För att lösa materialförsörjningen har landstinget upphandlat Simonsen Material
AB. Avtalet gäller till mars 2007 och kan inte förlängas. Med anledning av detta
har en utredning genomförts för att se vilken modell som är bäst för att lösa
framtidens materialförsörjning. Tre modeller har undersökts: upphandla grossist
(nuvarande modell), söka inträde i den gemensamma varuförsörjningen för
landstingen i Uppsala, Dalarna, Västmanland, Sörmland och Örebro samt
samverkan med Västra Götalandsregionen.
Resultatet av utredningen visar att det är bäst att behålla nuvarande modell - att
upphandla en grossist. Det ger bäst möjligheter att ha inflytande på sortimentet
och är den kostnadsmässigt bästa lösningen. LK/060722

Föredragningar
Carema Närvård AB
Närvårdscheferna Eva Dahlén och Tomas Wilén presenterade det aktuella läget
för sina verksamheter.
Carema och landstinget är överens om att det är viktigt att få en smidig hantering
av de löpande frågorna och få fokus på utvecklingsinnehållet i avtalen dem
emellan. Därför bildas nu en utvecklingsgrupp som ska arbeta med de löpande
frågorna i avtalet och starta utvecklingsaktiviteter. Ett antal utestående frågor i
avtalen har också fått sin lösning. Det är frågor som främst rör drifts- och
kostnadsansvar för några verksamheter, till exempel sjukgymnastiken i Grums
och Filipstad, avtalskostnader Apoteket.
2 Rapport 5 2006
Svensk PCI AB
Tage Nilsson och Roland Carlsson från Svensk PCI AB rapporterade hur första
kvartalet avlöpt. Fram till idag har man gjort 337 stycken PCI:er. Siffrorna
hittills visar att man både produktionsmässigt och kvalitetsmässigt ligger något
högre jämfört med övriga landet. Projektet har fått en lyckad start och både
Landstinget i Värmland och Svensk PCI AB är nöjda med samarbetet.
VIS-projektet
Den 20 februari 2006 startade breddinförandet av delar av COSMIC (gemensam
datajournal) på Centralsjukhuset i Karlstad. Först ut var internmedicin,
njurmedicin och akutmottagningen. Projektledaren Kjell Lundin berättade att
idag har systemet 700 användare och hittills har införandet gått planenligt. Under
2006 ska psykiatrin, kvinnosjukvården, an-op-iva, kirurgin och ortopedin
starta sina införanden av COSMIC. Vid införandet läggs stort ansvar på respektive
länsverksamhet. Kjell Lundin påpekade att det innebär att stora projekt
ska drivas inom verksamheterna samtidigt som den ordinarie driften pågår,
något som inte vore genomförbart utan landstingets engagerade personal.
Målet är att hela Centralsjukhuset ska ha infört COSMIC 2008.

Rapport från Landstinget i Värmland
ges ut av informationsstaben vid landstingets kansli. Redaktion: Gunilla Peterson, tfn 054-61
43 59, Emma Carlstedt, tfn 054-61 41 62.
Adress: Landstingshuset, 651 82 Karlstad.
E-post: gunilla.peterson@liv.se
Vi reserverar oss för fel i denna Rapport, som ofta framställs under stark tidspress. Vår
målsättning är att den ska finnas på Internet samt landstingets intranät samma dag som
landstingsstyrelsens möte och dagen efter landstingsfullmäktige.
Vill du bli uppsatt på sändlista per e-post, kontakta redaktionen, e-post se ovan.