Getinge AB

Rapport från ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2003 00:00 CEST

Ordinarie stämman med aktieägarna i Getinge AB beslöt i alla avseenden i enlighet med de i kallelsen av styrelsen och verkställande direktören, framlagda förslagen.

Utdelningen om 4:25 kr per aktie godkändes. Avstämningsdatum fastställdes till den 28 april 2003 och utdelningen beräknas vara tillgänglig för aktieägarna den 2 maj 2003.

Efter dagens konstituerande styrelsemöte har styrelsen följande sammansättning:
Carl Bennet, ordförande
Fredrik Arp
Bo Damberg
Anders Frick
Carola Lemne
Cecilia Schelin Seidegård
Johan Malmquist

Getinge den 24 april 2003

Johan Malmquist, verkställande direktör och koncernchef