Elanders AB

Rapport från ordinarie bolagsstämma 2003

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2003 00:00 CEST

VD optimistisk om koncernens framtid i sitt anförande

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

fastställa årsredovisningen för 2002

enligt styrelsens förslag fastställa att ingen utdelning lämnas för 2002

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002

enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2003 bevilja styrelsen arvode om totalt 1.575.000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att till revisorerna bevilja arvode enligt räkning

enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att ordinarie stämma 2004 hållits utse:

Carl Bennet (omval)
Erik Gabrielson (omval)
Ingegerd Gréen (nyval)
Patrick Holm (VD) (nyval)
Gunilla Jönson (omval)
Willi Persson (omval)
Per-Olof Sjöberg (omval)
Johan Stern (omval)
Tore Åberg (omval)

införa tillägg i bolagsordningen med lydelsen "bolagsstämman kan hållas där styrelsen har sitt säte samt i Göteborg eller Mölnlycke"
VD Patrick Holm sade i sitt anförande att Elanders har goda framtidsutsikter, särskilt när det gäller helhetslösningar för publicering till större industrikoncerner inom ramen för koncernens Master Vendor-koncept. Han gav flera exempel på framgångsrika Master Vendor affärer inom strategiska kundsegment. Holm betonade vidare att prognosen för 2003, en vinst före skatt om cirka 50 Mkr, fortfarande känns realistisk.


För ytterligare information, v.v. kontakta

Carl Bennet
Styrelsens ordförande
Elanders AB
Tel. +46 300 500 00

Patrick Holm
VD och koncernchef
Elanders AB
Tel. +46 300 501 95
Mbl. +46 708 210 410