Visa

Rapport från Visa Europe visar hur våra attityder till pengar och konsumtion har förändrats

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:54 CEST

Svenska konsumenter vill ha bättre kontroll på sin ekonomi och sin konsumtion

Idag presenterar Visa Europe sin senaste europeiska studie över konsumenternas spenderande och attityd till pengar. Rapporten visar att konsumenternas förändrade attityder och vanor varierar stort beroende på hur man påverkades av finanskrisen. I Sverige tror hälften av konsumenterna att den värsta krisen har passerat, medan knappt 4 av 10 menar att det värsta ligger framför oss.

- Enligt vår rapport upplever svenskarna att de har kommit relativt lindrigt undan i den senaste krisen om man jämför med andra europeiska länder. Ur vårt perspektiv är det förstås också intressant att titta på kortanvändningen. Vi ser egentligen ingen motsägelse i att antalet transaktioner ökar, samtidigt som fler säger sig föredra kontanter. I sämre tider kan kontanter ge känslan av ökad kontroll över privatekonomin, men kort som betalningsmedel kvarstår som det enkla, säkra och praktiska alternativet, säger Fredrik Westerman, chef för Visa Europe i Norden och Baltikum.

Vad säger konsumenterna?
Genom Visa Europes interna statistik har vi under de senaste åren sett en stadig ökning av antalet transaktioner och de summor som spenderas på kort. Men agerandet går ibland stick i stäv med vad man tänker och tycker. I Visa Europes undersökning svarar 29 procent av svenskarna att de föredrar att betala med kontanter, en ökning med 11 procentenheter jämfört med undersökningen som genomfördes 2008. En orsak till detta kan vara att konsumenterna uppfattar bankkort och kontanter som ungefär samma sak eftersom de i mångt och mycket har samma egenskaper - det går snabbt och smidigt att betala och acceptansen är hög.

Rapporten visar också att det är viktigt för svenskarna, liksom för övriga européer, att balansera sin konsumtion i förhållande till sina inkomster. Hela 83 procent av svenskarna menar att detta är något som de tänker på. Medvetenheten kring den egna ekonomiska situationen har också ökat hos 55 procent av svenskarna.

Men även om det finns en ökad försiktighet kring den egna finansiella situationen och därmed en minskad aptit för större inköp, har svenskarna liksom övriga européer en positiv syn på det egna landets ekonomiska situation. Konsumenterna tror att det kommer att bli bättre och då framför allt på det personliga planet. I Sverige tror 48 procent att den värsta krisen har passerat, medan 36 procent menar att det värsta ligger framför oss.

Hur har krisen påverkat de svenska och europeiska konsumenterna?
En stor andel av konsumenterna menar att konjunkturnedgången inte har haft någon direkt effekt på deras personliga finansiella situation. Talen varierar självfallet, i Spanien anser endast 35 procent att de har gått opåverkade genom krisen, medan motsvarande siffra för Frankrike och Storbritannien är 54 procent och 51 procent i Sverige. Värt att notera är att hela 27 procent av svenskarna anser sig till och med ha fått det bättre som ett resultat av krisen. Detta kan förstås bero på det låga ränteläget, den låga inflationen och den gynnsamma skattepolitiken.

Självfallet är det också många som drabbats hårt av krisen. Även här utmärker sig Sverige, endast 24 procent menar att de har fått det sämre, medan samma siffra för Spanien är 60 procent. Detta grundar sig ofta i att man blivit arbetslös, blivit av med sin bonus eller tvingats gå ner i arbetstid med sänkt lön.

Undersökningen visar också att priset har blivit allt viktigare när man väljer vilka varor man ska köpa. Svenskarna är visserligen minst intresserade av detta, i Storbritannien hävdar 66 procent att de handlar i lågprisbutiker medan samma siffra i Sverige är 40 procent. Sverige har också den lägsta andelen konsumenter, 52 procent, som aktivt söker efter erbjudanden och rabatter.

Rapporten redogör även för hur vi ser på att låna pengar. Många uppger att de till viss del blivit mer försiktiga med att låna pengar. I Sverige ser vi dock en liten ökning i svenskarnas öppenhet gentemot att låna pengar till saker som man vill köpa idag. 2008 låg siffran på 19 procent och idag ligger den på 20 procent. På åtta år har siffran fördubblats, år 2002 kunde bara 10 procent tänka sig att låna pengar till något de ville köpa på dagen.

Undersökningen visar också att internet blir en allt viktigare del i våra konsumtionsmönster. Hela 69 procent av svenskarna surfar runt på internet för att skaffa sig information innan de köper något, e-handeln ökar och många letar på internet efter tips på hur man kan spara pengar.

Vi betalar allt mer med våra Visakort
Från första kvartalet 2009 till första kvartalet 2010 ökade antalet Visakort i Europa med 6,8 procent vilket betyder att det nu finns mer än 399 miljoner kort på den europeiska marknaden. Samtidigt ökade köpen i butiker med 8,9 procent till EUR 916,8 miljarder.

De senaste siffrorna för Sverige, som gäller Visa Europes finansiella år 2009, visar att det finns 7,1 miljoner Visakort i Sverige. Med dessa kort genomfördes det totalt transaktioner för cirka 34 miljarder euro. I Sverige, liksom på den övriga europeiska marknaden, är trenden också att vi använder våra kort mer och mer till mindre inköp. Det genomsnittliga transaktionsvärdet låg per den sista juni 2010 på 333 kronor vilket kan jämföras med 344,10 kronor ett år tidigare.

Är konsumenterna trogna sina banker?
I undersökningen säger ett stort antal personer att krisen har fått dem att byta bank. Sverige uppvisar den lägsta siffran, 5 procent, men så många som 19 procent av spanjorerna har bytt bank som en följd av krisen. Många, 17 procent av svenskarna (och exempelvis 41 procent av spanjorerna), menar också att de öppna för använda sig att banktjänster från en annan bank än sin egen.

Rapporten i sin helhet hittar du här: http://www.visaeurope.com/idoc.ashx?docid=98db27cd-caf4-4d70-8d78-57ed3405b9f6&version=-1

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bjernstam Slorach, presskontakt Visa Europe i Sverige,
Telefon: 0709-405839, e-post: marie.slorach@se.mslworldwide.com

Om Visa Europes rapport “Has our relationship with money and spending changed?”
Detta är den andra delen i Visa Europes faktabaserade rapporter om vardagliga konsumentbeteenden, som tittar närmare på vilka faktorer som ligger bakom individuella beslut och konsumtionsvanor. I den här rapporten undersöker Visa Europe de förändringar som har skett och blickar in i framtiden. Rapporten fokuserar på sex länder: Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland, men slutsatserna är relevanta för regionen som helhet. Rapporten bygger på en ny undersökning som har genomförts av Visa Europe samt på den erfarenhet och expertis som finns inom Visa Europe. Visa Europe har också undersökt ekonomisk data som finns tillgänglig på marknaden. Slutligen, för att även kunna redovisa ett oberoende perspektiv, har Peter Fisk, innovatör inom affärslivet samt strateg och marknadsförare, och Ahmad Rahnema, som arbetar på Department of Financial Management på IESE Business School, University of Navarra, kommenterat rapporten.

Om Visa Europe
Europa finns nära 399 miljoner Visa bank-, kredit- och företagskort. Dessa kort användes för köp och kontantuttag till ett värde över € 1,4 biljoner under den tolvmånadersperiod som sträckte sig till slutet av mars 2010. 11,2 procent av allt som konsumenterna spenderar på försäljningsställen betalas med Visakort och mer än 70 procent är på Visa bankkort.

Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen i juli 2004 ägs och styrs av över 4 000 europeiska medlemsbanker. I oktober 2007 frikopplades Visa Europe från det nya globala Visa Inc. och blev ett fristående bolag med en exklusiv, oåterkallelig och evig licens i Europa. Som ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa Europe snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder – kortinnehavarna och handlarna. Dessutom kan organisationen leva upp till Europeiska Kommissionens mål om att skapa en enhetlig inre marknad för betalningar inom Europa.

Visa har överträffad acceptans i världen, dessutom är Visa/Plus ett av världens största globala nätverk av uttagsautomater som gör det möjligt att ta ut kontanter i lokal valuta i mer än 200 länder. För mer information, se www.visaeurope.com