Vingåkers kommun

Rapport Insikt 2013 släppt – Vingåker deltar

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2013 10:05 CEST

[2013-09-10] Insikt är en nationell servicemätning av Sveriges kommuners myndighetsutövande gentemot företag. Den nationella rapporten ÖJ Företagsklimat Insikt av SKL (Svenska kommuner och landsting) släpps idag tisdag 10 september.

 

SYFTET med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den utförda kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

  • Fem myndighetsområden undersöks: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
  • För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

 

RESULTAT Vingåkers kommun deltar för första gången och rapporten visar till exempel att:

  • Vingåkers kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 62. Medelvärdet för samtliga kommuner är 67.
  • Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande och minst nöjda är de med kompetens.
  • Högst NKI får brandtillsyn med 69 och lägst NKI tilldelas Miljö- och hälsoskydd med 63.

Vingåkers kommun har nyligen genomgått en större omorganisation med bl.a. förändringar i samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbete pågår i hela organisationen med kundfokus och värdegrund för Vision för Vingåkers kommun 2020:  ”Medborgare, näringsliv och kommun på samma våglängd. Därför lyckas vi.”

 

Slutsatser från rapporten Insikt kommer att användas för ett antal åtgärder och utvecklingsarbeten. Resultatet formar också kommunens verksamhetsplan för samhällsbyggnadsenheten. Vi vill naturligtvis möjliggöra för media att ta del av rapporten och ställa frågor till enhetschefen för samhällsbyggnadsenheten. Välkomna att kontakta Gunnar Karlsson. 

 

För mer information:

Gunnar Karlsson, chef samhällsbyggnadsenheten, tfn 0151-193 70

Suzan Östman Bäckman, näringslivsansvarig Vingåkers kommun, tfn 0151 192 70

Jörgen Larsson, ordförande kommunstyrelsen, tfn 070-608 75 95