HL Display AB

Rapport januari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:04 CET

Periodens nettoomsättning uppgick till 121 (93) MSEK.
Rörelseresultatet blev 9 (-4) MSEK och resultatet före skatt 8 (-6) MSEK.
Periodens resultat efter skatt blev 6 (-4) MSEK och vinst per aktie efter skatt 0,74 (-0,49) SEK.
Den senaste 12-månadersperioden uppgick nettoomsättningen till 1 476 (1 301) MSEK och resultatet före skatt till 106 (60) MSEK.

Januari 2007 i korthet
Nettoomsättningen uppgick till 121 (93) MSEK under perioden, en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande period 2006.
Rörelseresultatet uppgick till 9 (-4) MSEK och resultat före skatt blev 8 (-6) MSEK. Resultatet efter skatt blev 6 (4)MSEK. Försenade leveranser i december har resulterat i den för januari månad ovanligt höga faktureringen.
Koncernens omsättning den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1 476 (1 301) MSEK. Rörelseresultatet blev 120 (64) MSEK och resultatet före skatt 106 (60) MSEK.
Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 2 (2) MSEK, för rullande tolv månader till
32 (36) MSEK.

Förvärv av Display Team Oy
Den 31 januari 2007 förvärvades det finska bolaget Display Team Oy som tillverkar och marknadsför varuexponeringssystem för butikshyllor. Avsikten med förvärvet är att stärka HL Displays position inom kundsegmenten varumärkesleverantörer och fackhandel.
Display Teams omsättning för räkenskapsåret som avslutades februari 2006 uppgick till 50 MSEK och rörelseresultatet till 4,5 MSEK. För räkenskapsåret som avslutas februari 2007 förväntas en omsättningstillväxt för Display Team på över 10 %. Förvärvet kommer att konsolideras från och med februari och förväntas öka koncernens totala tillgångar med 3-4%, samt medföra en marginellt positiv effekt på resultat per aktie för HL Display-koncernen under räkenskapsåret 2007.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman kommer att äga rum den 14 mars kl. 16.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Årsredovisningen för 2006 kommer att distribueras till samtliga aktieägare under vecka 8.

Stockholm 07-02-14
Gérard Dubuy
Verkställande direktör

Den fullständiga rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från bifogade länk.Rapport Jan 2007

http://hugin.info/1092/R/1104868/198472.pdf