HL Display AB

Rapport januari - augusti 2003

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 13:10 CEST

- Periodens nettoomsättning uppgick till 741 (763) MSEK.
- Rörelseresultatet blev 14 (52) MSEK och resultatet före skatt 11 (45) MSEK.
- Den senaste 12-månadersperioden uppgick nettoomsättningen till 1 133 (1 152) MSEK och resultatet före skatt till 32 (71) MSEK.

Januari - augusti 2003 i korthet
Försäljningen har varit lägre än förväntat. Omsättningen uppgick till 741 (763) MSEK under perioden januari till augusti 2003, en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period 2002. Rörelseresultatet uppgick till 14 (52) MSEK. Resultat före skatt blev 11 (45) MSEK.

Koncernens fakturering den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1 133 (1 152) MSEK. Rörelseresultatet blev 37 (82) MSEK och resultatet före skatt 32 (71) MSEK.

Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 21 (29) MSEK, för rullande tolv månader 36 (42) MSEK.

Försäljningsutvecklingen har lett till att en anpassning och effektivisering av verksamheten är nödvändig. För att uppnå detta anpassas produktionen i Sundsvall efter marknadssituationen samtidigt som den långsiktiga produktutvecklingen flyttas från Sundsvall till Karlskoga. Länsarbetsnämnden i Sundsvall har varslats om uppsägning av 32 tjänster. I Karlskoga kommer fyra nya tjänster att tillsättas. Situationen medför också en allmän översyn av företagets kostnadsstruktur.

HL Display har tidigare under året vidtagit en rad effektiviseringsåtgärder. Bland annat har all produktion i HL Display Lesjöfors AB flyttats till fabriken i Falkenberg. I Holland har ett regionalt servicecenter skapats där lager, distribution och administration centraliserats för säljbolagen i Tyskland, Belgien och Holland, funktioner som tidigare hanterats av respektive säljbolag.