HL Display AB

Rapport januari - februari 2006 HL Display AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 09:24 CET

Rapport januari - februari 2006 HL Display AB (publ)

- Periodens nettoomsättning uppgick till 205 (172) MSEK.
- Rörelseresultatet blev 4 (-4) MSEK och resultatet före skatt 4 (-3) MSEK.
- Den senaste 12-månadersperioden uppgick nettoomsättningen till
1 317 (1 248) MSEK och resultatet före skatt till 68 (85) MSEK.


Februari i korthet
I enlighet med IFRS 5 redovisas jämförande års utfall justerat för avvecklad verksamhet.
Omsättningen uppgick till 205 (172) MSEK under perioden, en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande period 2005. Rörelseresultatet uppgick till 4 (-4) MSEK. Resultat före skatt blev 4 (-3) MSEK.
Koncernens fakturering den senaste 12-månadersperioden uppgick till
1 317 (1 248) MSEK. Rörelseresultatet blev 71 (98) MSEK och resultatet före skatt 68 (85) MSEK.
Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 5 (8) MSEK, för rullande tolv månader till 41 (44) MSEK.
I samband med bolagsstämman 2006-03-14 tillträder Gérard Dubuy som VD och koncernchef för HL Display.

Utsikter för 2006
För 2006 beräknas omsättningstillväxten uppgå till minst fem procent. En utförligare prognos lämnas i samband med niomånadersrapporten.


Rapport jan - feb 2006
http://hugin.info/1092/R/1038942/168717.pdf

Stockholm 06-03-14

Anders Remius
Verkställande direktör