HL Display AB

Rapport januari - juli 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 13:06 CEST

Periodens nettoomsättning uppgick till 654 (677) MSEK.
Rörelseresultatet blev 11 (48) MSEK och resultatet före skatt 8 (41) MSEK. Den senaste 12-månadersperioden uppgick nettoomsättningen till 1 131 (1 154) MSEK och resultatet före skatt till 33 (77) MSEK.

Januari - juli 2003 i korthet
Försäljningen har varit lägre än förväntat. Omsättningen uppgick till 654 (677) MSEK under perioden januari till juli 2003, en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period 2002. Flera marknader har utvecklats i enlighet med förväntningarna men efterfrågan på de två största marknaderna, Frankrike och Storbritannien, har däremot varit sämre. Eftersom dessa två marknader utgör cirka 40 procent av den totala försäljningen har detta påverkat koncernens totala omsättning påtagligt.

Rörelseresultatet uppgick till 11 (48) MSEK. Resultat före skatt blev 8 (41) MSEK.

Koncernens fakturering den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1 131 (1 154) MSEK. Rörelseresultatet blev 39 (86) MSEK och resultatet före skatt 33 (77) MSEK.

Minskningen av rörelseresultatet var 37 MSEK jämfört med motsvarande period förra året och förklaras utöver den svaga försäljningsutvecklingen bland annat av engångskostnader på cirka 6 MSEK. Dessa kostnader är ett resultat av att all produktion i HL Display Lesjöfors AB överförts till fabriken i Falkenberg. Genom flytten, som nu är verkställd, kan effektiviteten i produktionen ökas och ger positiva effekter i berörd produktion från och med juni 2003.

Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 17 (27) MSEK, för rullande tolv månader 35 (46) MSEK.