HL Display AB

Rapport januari - juli 2007 HL Display AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 09:37 CEST

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 900 (817) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 87 (57) MSEK och resultatet före skatt till 83 (47) MSEK.
Periodens nettoresultat uppgick till 57 (32) MSEK och vinst per aktie efter utspädning var
7,40 (4,03) SEK.
Den senaste 12-månadersperioden uppgick nettoomsättningen till 1 531 (1409) MSEK och resultatet före skatt till 128 (88) MSEK.

Januari - juli 2007 i korthet
Nettoomsättningen uppgick till 900 (817) MSEK under perioden, en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2006.
Rörelseresultatet uppgick till 87 (57) MSEK och resultat före skatt blev 83 (47) MSEK. Nettoresultatet blev 57 (32) MSEK.
Koncernens omsättning den senaste 12-månaders perioden uppgick till 1 531 (1 409) MSEK. Rörelseresultatet blev 137 (100) MSEK och resultatet före skatt 128 (88) MSEK.
Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 54 (19) MSEK, för rullande tolv månader till
68 (34) MSEK. Av årets investeringar avser 33 MSEK förvärven av verksamheterna i Finland.

Utsikter för återstoden av 2007
För 2007 förväntar HL Display inte samma försäljningstillväxt som 2006 (13%). En detaljerad prognos lämnas i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet.

Stockholm 07-08-14

Gérard Dubuy
Verkställande direktör

Den fullständiga rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från bifogad länk.

Rapport januari - juli 2007
http://hugin.info/1092/R/1145914/217833.pdf