Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Rapport klar om ekonomisk brottslighet

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 16:58 CET

Tillförordnad landshövding Inger Eriksson lämnar nu till Ekobrottsmyndigheten över den gemensamma rapporten om den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas och Gävleborgs län under 2004-2006.

De två länen Dalarna och Gävleborg har sedan 2005 slagit samman sina samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet. Ordförandeskapet sköts efter ett rullande schema mellan länen. Under 2006 innehades värdskapet av Dalarna.


I det gemensamma samverkansorganet ingår respektive läns länsstyrelse, Polismyndighet, Åklagarkammare, Försäkringskassa. Dessutom ingår Skatteverket och Kronofogdemyndigheten vars regioner redan omfattar de båda länen, samt Tullverket.


– Huvudanledningen till denna samverkan mellan länen var Skatteverkets och Kronofogdens regionindelning, men vi kan också se hur ekonomisk brottslighet kräver allt större samarbete mellan regioner och ibland även över nationsgränserna, säger tf landshövding Inger Eriksson.


Rapporten http://www.x.lst.se/NR/rdonlyres/2F9C6FD8-E555-4F93-858B-171A6C8CE501/51794/Rapport_ekonomisk_brottslighet_x_o_w.pdf


Kontaktpersoner
Lars-Ola Sörestad, Polismyndigheten, Falun, tfn 023-462 92
Inger Eriksson, tf landshövding Dalarnas Län, tfn 023-810 00
Stig Gabrielsson, Skatteverket, Gävle, tfn 026-63 17 93