Post- och telestyrelsen, PTS

Rapport om användningen av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-TV

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 10:15 CEST

Regeringen har gett PTS i uppdrag att utreda vilket frekvensutrymme som kan frigöras i samband med att de analoga markbundna tv-sändningarna upphör och för vilka användningsområden det kan utnyttjas. Uppdraget ska redovisas den 1 september 2006. Som ett led i detta arbete har PTS lagt ut ett uppdrag att ur ett tekniskt perspektiv analysera hur mycket frekvensutrymme som kan frigöras beroende på användningsområde. Uppdraget har redovisats till PTS i form av en rapport.

PTS inbjuder nu marknadens aktörer och övriga intresserade att inkomma med synpunkter på rapporten. Synpunkter på rapporten kan lämnas via e-post (jonas.wessel@pts.se) fram till och med den 15 maj 2006.

PTS avser att publicera inkomna synpunkter på sin webbplats.