Granskningsnämnden för radio och TV

Rapport om artilleriattack i Gaza kritiserat

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:22 CET

2007-02-21 SB 119/07

Inslaget handlade om en israelisk artilleriattack mot ett bostadsområde i
Gaza som krävt ett stort antal dödsoffer. I inslaget visades bilder av
rasande och förtvivlade palestinska kvinnor och den palestinske
premiärministern beskrev attacken som ett barbariskt angrepp. Reportern
sa bl.a. att ”Massakern i Beit Hanun kommer troligen att gå till historien som ett av de
värsta övergreppen mot civila palestinier” och att ”En av världens mest avancerade och
effektiva krigsmaskiner har slagit till mot ett av världens fattigaste områden”.

En anmälare kritiserade reporterns uttalanden och att det inte sas något om
att det inträffade enligt Israel hade skett oavsiktligt.

Enligt SVT hade det
under dagen då inslaget producerades inte funnits någon officiell israelisk
kommentar till attacken.

Granskningsnämnden ansåg att reportern brast i opartiskhet när han i
inslaget använde värdeladdade ord som bl.a. ”massaker” och ”övergrepp”
och beskrev Israel som en krigsmaskin som ”slagit till mot ett av världens
fattigaste områden”, särskilt som det i detta läge inte fanns några uppgifter
från Israel om det inträffade. Nämnden ansåg dock att reporterns
värderande omdömen, sedda i sitt sammanhang, inte gick så långt att de
innebar en överträdelse av bestämmelsen.

En ledamot var skiljaktig och ville fria inslaget helt.

BAKGRUND
Sveriges Television ska bedriva programverksamheten opartiskt samt med beaktande av att
en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen. Kravet på opartiskhet
tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar
och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för
programföretaget. Bestämmelsen innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får
göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor
(6 § i SVT:s sändningstillstånd).

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se