Riksdagen

Rapport om EU-arbetet i riksdagen

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 09:49 CEST

Riksdagskommitténs referensgrupp för EU-frågor presenterar sin rapport i morgon fredag den 28 maj. Rapporten innehåller förslag på hur EU-arbetet i riksdagen kan utvecklas.

Referensgruppen framhåller att det är viktigt att riksdagen kommer in tidigt i EU-processerna och att samtliga riksdagens ledamöter involveras. Riksdagens utskott bör ha en mer framträdande roll.

Rapporten presenteras vid ett pressmöte i riksdagen med referensgruppens ordförande 1:e vice talman Per Westerberg. Övriga ledamöter finns tillgängliga för kommentarer under fredagen. Pressmötet äger rum enligt följande:

Tid: Fredagen den 28 maj, kl. 10
Lokal: Presshörnan kammarfoajén

Rapporten överlämnas till Riksdagskommittén, som består av talmannen och partiernas gruppledare. Riksdagskommittén kommer att fortsätta behandlingen av frågorna och sätta in EU-frågornas hantering i ett större sammanhang där riksdagens samlade arbetssituation belyses.

Ordförande för referensgruppen har varit Per Westerberg (m), tel 070-530 42 42

Ledamöter har varit:
Susanne Eberstein (s), tel 070-530 42 36
Sven-Erik Österberg (s), tel 070-530 42 52
Erik Ullenhag (fp), tel 070-813 67 18
Johnny Gylling (kd), tel 070-924 79 89
Lennart Gustavsson (v), tel 070-343 96 85
Kerstin Lundgren (c) tel 070-591 81 02
Ulf Holm (mp), tel 070-576 26 49

För mer information: Kontakta Hans Hegeland, sekreterare i Riksdagskommitténs referensgrupp tfn 08-786 42 70, 070-766 31 62.


Peter Lindskog
Talmannens pressekreterare, tfn 08-786 64 38, 070-609 67 24