Landsbygdsdepartementet

Rapport om fiskestadgan för Torneälven överlämnad

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:15 CEST

Håkan Larsson, före detta riksdagsman, har överlämnat ett underlag inför förhandlingarna om fiskestadgan i den nya gränsälvsöverenskommelsen med Finland till statssekreterare Rolf Eriksson.

Arbetet är gjort på Jordbruksdepartementets uppdrag. Förhandlingarna kommer att inledas efter den 1 september och planeras vara klara före årsskiftet.

- Jag har haft omfattande kontakter med olika intressen längs Tornedalen när det gäller laxfisket, säger Håkan Larsson i en kommentar. Utifrån mina sonderingar har jag försökt finna en bra balans mellan yrkesfiskarnas, sportfiskets och vattenägarnas intressen. Alla har ett gemensamt intresse av att förvalta den viktiga resurs som vildlaxstammen i Torneälven är för framtiden.

- Samtidigt är det viktigt att konstatera att frågan om laxens framtid är mycket större än de åtgärder som kan vidtas inom Torneälvens fiskeområde. För att långsiktigt stärka vildlaxstammen så att fler laxar får möjlighet att komma hem för att leka i älven krävs insatser som omfattar hela Östersjön, avslutar Håkan Larsson.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Håkan Larsson
Utredare
070-266 72 62
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Rapport: Uppdrag rörande den Finsk-svenska överenskommelsen (http://www.regeringen.se/sb/d/9409/a/86508)