Landskrona stad

Rapport om framtidens försörjningsbörda för Landskrona

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:28 CET

I dagens DN, Dagens Nyheter, publicerar Jens Magnusson, SEB, en artikel om dagens och framtidens försörjningsbörda. I artikeln konstateras att 11 av Sveriges 290 kommuner har en särskilt bekymmersam situation. Dessa kommuner ligger alla i norra Sverige och präglas av utflyttning. Ett undantag finns – Landskrona i det växande Skåne. Landskrona har 2010 en försörjningsbörda på 2,69. Det innebär att i Landskrona ska i dagsläget varje arbetande förutom sig själv försörja ytterligare 1,69 personer. Detta är en hög siffra – i Sverige ska varje individ förutom sig själv försörja 1,3 personer.

Om man gör prognoser framåt ser Landskronas situation lika allvarlig ut. År 2040 är Landskrona den kommun i gamla Malmöhus län som har den kärvaste försörjningsbördan; 2,85. 2040 ska varje arbetande Landskronabo, om inget görs, förutom sig själv försörja nästan två personer.

– Detta är särskilt allvarligt om man ser det mot bakgrund av våra yttre faktorer, med Landskronas läge mitt i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Parallellt med alla de insatser som görs mot bidragsberoendet och för bättre resultat i skolan understryker rapporten från SEB med all önskvärd tydlighet behovet av långsiktiga, strukturella åtgärder för att lyfta Landskrona.  De program som nu genomförs med sundsnära boende för inflyttning, förändringar av stadskärnan och ett växande, modernt näringsliv är nödvändiga. Om dessa åtgärder avstannar eller av kortsiktiga skäl väljs bort kommer Landskrona för överskådlig tid vara hänvisad till bidragsberoende och fortsätta sticka ut som ett undantag i Skåne, säger Torkild Strandberg.

För mer information

Torkild Strandberg
0733-47 31 60

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.