Rikspolisstyrelsen

Rapport om polisens trafikövervakning – erfarenheter från dialoger med sex polismyndigheter.

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 11:12 CEST

Jag är väl medveten om att inget är så gammalt som gårdagens nyhet. Jag ser mig dock föranlåten att reagera på det sätt Polismyndigheten i Örebro län behandlades igår i Riksmedia. Det gjordes gällande att poliser i Örebro län skulle ha en lägre kunskapsnivå om trafiksäkerhetsfrågor än andra polismyndigheter i landet. Ett sådant påstående finns det inte stöd för i rapporten.

Rapporten gör inga jämförelser mellan polismyndigheter utan redovisar vad myndigheterna sagt om sin egen nivå. För Örebros vidkommande präglas svaret av ett ödmjukt förhållningssätt och en hög ambitionsnivå även vad gäller trafiksäkerhetsarbete.

Jag förvånas över att rapporten misstolkas på sätt som gjorts. Jag förvånas än mer över att Vägtrafikinspektionen levererar en rapport som näst intill saknar analys men mest förvånas jag över att Vägtrafikinspektionen i går inte rättade de missuppfattningar som skedde i medierna.

Polismyndigheten vill till sist framhålla att de insatser som myndigheten gör på trafiksäkerhetsområdet är produktivt sett bäst i landet. Verksamheten utgår från en minst lika hög kunskapsnivå som övriga polismyndigheter. Vi har dock ambitionen att lära oss mer för att bli ändå bättre. Det är den uttalade ambitionen som misstolkats.

Bengt Svenson
Länspolismästare i Örebro län