Arbetsmiljöverket

Rapport om rökdykares död i Norrköping i fjol

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 12:28 CEST

SAMMANFATTNING
Natten den 27 maj 2003 utbröt en brand på nattklubben Camel i Norrköping. Natten innan hade
brandförsvaret i Norrköping släckt en anlagd brand i samma lokal. När larmet gick den 27 maj
fanns personal i tjänst som också tjänstgjort natten innan och man var därför förtrogen med
lokalens utseende. Larmet kom kl. 00.53. Utryckningen gick snabbt och utan problem.
När insatsen börjar går man in med rökdykare i lokalen från två angreppspunkter. De båda paren
kommer snart ut p.g.a. dels att luften håller på att ta slut, dels att det är väldigt varmt. Ett nytt par –
där den omkomne ingick - skickas då in vid den ena angreppspunkten. När detta par vill retirera
fastnar en av dem och rökdykarledaren går då in för att hjälpa honom. Vad som sedan hände är
oklart, förutom att endast två av tre återkom.
Det var den omkomnes första rökdykningsuppdrag i tjänst. Han var frisk och mycket vältränad.
Vid eftersökningen användes inte den ljudsignal som radioutrustningen var utrustad med och
eftersökningen saknade, enligt uppgift från några av de brandmän som deltagit, bitvis både
organisation och ledning. Ytterligare brandförsvar anslöt under natten.
Brandmännen var iklädda EN-testade och certifierade branddräkter.

Hela rapporten finns på följande länk:
http://www.av.se/press/2004/filer2004/arbetsolycka_Norrkoping_juli_2004.pdf