Granskningsnämnden för radio och TV

Rapport osakligt om förslag till ny fastighetsskatt

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:34 CET

2007-02-07 SB 70/07
PRESSMEDDELANDE


Ett inslag om fastighetsskatt i Rapport, som sändes en månad innan
riksdagsvalet, påannonserades med uttalandet: ”För de allra flesta husägare
betyder alliansens förslag till ny fastighetsskatt inte ett dugg. […] Bara var tionde får sänkt
skatt, och alla de finns i stockholmstrakten.”.

Reportern sa att alliansen på sikt ville skrota fastighetsskatten och att de i
ett första steg skulle frysa taxeringsvärdena och begränsa skatten på mark,
något som hade fått många husägare att jubla. Enligt Rapports beräkningar
var det dock bara i 15 kommuner som skatten skulle bli lägre, samtliga i
stockholmsområdet.

Enligt Sveriges Television hade beräkningen gjorts på grundval av det
genomsnittliga taxeringsvärdet i landets kommuner, och den visade att
sänkningen främst berörde villor i stockholmsområdet.
Granskningsnämnden anser att den beräkningsmetod som använts som
grund för de kategoriska slutsatser som drogs i inslaget gjorde det svårt för
tittarna att värdera de uppgifter som lämnades. Även om det i inslaget
nämndes att genomsnittliga värden använts, blev inslaget så missvisande
att det stred mot kravet på saklighet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt
offentliggöra nämndens beslut.

En ledamot var skiljaktig och ville fria inslaget.

BAKGRUND
Sveriges Television ska bedriva programverksamheten sakligt och med beaktande av att det
ska råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Kravet på saklighet
innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att
framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas
(6 § i SVT:s sändningstillstånd).

Handläggare: Annelie Ulfhielm, telefon 08-606 79 83
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se