Säkerhetspolisen

Rapport till regeringen om våldsam politisk extremism

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 10:53 CEST

Både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer, politiska organisationer och andra grupper. Däremot saknar de i dagsläget förmåga att förändra statsskicket. Det framgår av den gemensamma rapport om våldsam politisk extremism som Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet (Brå) idag har lämnat till regeringen.

På uppdrag av regeringen har Brå och Säkerhetspolisen sammanställt en rapport om våldsam politisk extremism och antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten. Syftet är att ta fram kunskap och underlag till grund för att utforma strategier och konkreta åtgärder för att motverka våldsam extremism.

- Ideologiskt motiverade brott ska självklart hanteras på samma sätt som all annan brottslighet. I det förebyggande arbetet måste vi dock också aktivt motverka de rationaliseringar som dessa grupper många gånger använder för att rättfärdiga sin kriminalitet, säger Jan Andersson, generaldirektör på Brå.

I rapporten "Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten" beskrivs de politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför det demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott som ett legitimt redskap i sin kamp.

Vit makt-miljön saknar idag både en direkt avsikt och förmåga att förändra statsskicket. Det gäller också för den autonoma miljön, men där är måltavlan snarare det demokratiska samhällets grundläggande funktioner. Större delen av de båda gruppernas verksamhet är inte brottslig, men en minoritet av personerna inom miljöerna är istället mycket brottsaktiv.

- Även om dessa grupper inte hotar statsskicket i dagsläget kan de utgöra ett konkret hot mot enskilda individer. De är också ett visst hot mot politiska partier och ett relativt allvarligt hot mot den allmänna ordningen, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Säkerhetspolisen.

I förhållande till folkmängden är extremistmiljöerna lika stora som i Danmark och Tyskland. I Sverige är dock våldet mellan miljöerna grövre. Den svenska vit makt-miljön har också en tydligare avsikt att beväpna sig. Den autonoma miljön i Sverige har en tydligare avsikt att systematiskt angripa förtroendevalda.

Rapporten kan laddas ned från www.sakerhetspolisen.se eller www.bra.se

Anders Jansson
Pressansvarig på Brå
Telefon 08-401 87 36
E-post
press@bra.se

Patrik Peter
Pressekreterare på Säkerhetspolisen
Telefon 010-568 79 00
E-post info@sakerhetspolisen.se

Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Syftet med verksamheten är att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i fem områden: kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.