Länsstyrelsen i Västernorrland

Rapport visar att fyra av sju restauranger serverade "kraftigt berusad" gäst

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:34 CET

Länsstyrelsen har nyligen genomfört en överserveringsstudie i Härnösand och Sollefteå. Resultatet, som redovisas i rapportform, visar att av totalt sju besökta krogar/restauranger i de två kommunerna blev man serverad på fyra ställen trots kraftig berusning. Rapporten redovisar även kommentarer med iakttagelser och agerande från serveringspersonal.

En överserveringsstudie visar i vilken utsträckning restauranger serverar alkohol till kraftigt berusade gäster. Skådespelare anlitades för att under en fredag- och lördag kväll i januari besöka sju krogar i de båda kommunerna.

Studien ska fungera som underlag för kartläggning av alkoholsituationen och som ett instrument för uppföljning av planerade utvecklingsinsatser.

Länsstyrelsen har 2006-2007 ett särskilt uppdrag att verka för att metoden ansvarsfull alkoholservering eller annan likvärdig evidensbaserad metod sprids i länet. Ansvarsfull alkoholservering innebär ett strukturerat arbetssätt för att minska det alkoholrelaterade våldet. Arbetsmetoden är vetenskapligt utvärderad. Metoden bygger på lokal mobilisering, utbildning och effektiv tillsyn.

Enligt Marie-Louise Sehlgård, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete i Västernorrland tillika projektledare för överserveringsstudien, ligger länet väl framme i arbetet med ansvarsfull alkoholservering. Tidigare har tre av länets kommuner på eget initiativ genomfört motsvarande undersökning.

För mer information eller för att få rapporten kontakta Marie-Louise Sehlgård länssamordnare och projektledare på länsstyrelsen, tel 0611-34 91 67,
073-274 13 73.