Investor AB

Rapportdagar 2004

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 12:23 CET

Bokslutskommuniké 2003 - OBS! Ändrat datum

Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 20 januari 2004 (ej som tidigare angivits 22 januari).

Rapporter 2004

Redovisningsreglerna innebär att Investors intressebolag från och med år 2004 skall redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden i koncernens
resultat- och balansräkning. Detta innebär att Investor måste invänta intressebolagens delårsrapporter innan den egna formella delårsrapporten kan upprättas. I syfte att ge en så snabb information som möjligt till marknaden, kommer emellertid Investor att först redovisa en substansvärderapport baserad på anskaffningsvärdemetoden samt vid senare tillfälle redovisa den formella delårsrapporten. Press- och analytikerträffar anordnas i samband med substansvärderapporten, dock ej i samband med att den formella delårsrapporten offentliggörs.

Substansvärderapporter
Januari - mars 2004: 19 april
Januari - juni 2004: 12 juli
Januari - september 2004: 12 oktober

Formella delårsrapporter
Januari - mars 2004: 28 maj
Januari - juni 2004: 27 augusti
Januari - september 2004: 26 november

INVESTOR AB

För ytterligare information:
Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31