Heart of Brands

RAPPORTDATUM & AKTIEUTDELNINGAR

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 15:00 CET

Heart of Brands AB (publ) publicerar rapportdatum för 2010 samt tillkännager utdelningar av aktier.

Som framgår av rapportdatum för bokslutskommunikén så är den försenad, vilket härrör från det omfattande arbete som styrelsen nödgats lägga ned för att kunna bringa klarhet i Bolagets ställning.

· 26 mars 2010 bokslutskommuniké samt kallelse till årsstämma
· 30 april årsstämma 2010
· 10 maj delårsrapport 1
· 30 Juli halvårsrapport
· 8 november delårsrapport 3

Aktier i följande bolag kommer att, vederlagsfritt, delas ut till samtliga aktieägare i Heart of Brands AB (publ) tilldelning kommer att ske pro rata.

Frontcast Holding AB (publ), Northmax Holding AB (publ) och Metromark Hospitality Group AB (publ) noterat på NGM Nordic Mtf.

Tisdagen den 2 mars kommer det att publiceras en kort redogörelse over företagen, samt de beräkningsgrunder vilka kommer att bestämma antalet aktier.

Stockholm 2010-02-26

Heart of Brands AB (publ)
Styrelsen


Frågor besvaras av:
Frågor besvaras av Lars Ågren, Vd
Mobil: 070-730 97 82
E-post: la@midgardequity.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heart of Brands Pressrelease 2010-02-26.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Heart of Brands