So Stockholm

Rapporter presenteras kring Stockholmsregionens utveckling

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 17:58 CEST

Creative Stockholm presenterar två rapporter och bjuder in till ett skönt sommarmingel!

Resursinventering i Stockholms län

Under våren 2011 har partnerskapet Creative Stockholm resursinventerat Stockholms läns kommunala verksamheter inom kultur- och näringslivet. Detta för att underbygga det förslag till regionalt handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar som nu formuleras. Vi har undersökt 26 kommuners verksamheter, kunskapsnivå och behov inom ett flertal områden som till exempel, organisation, ekonomi, verksamhet och framtidsvisioner. Nu presenterar vi, tillsammans med vår utredare Kontigo, resursinventeringens slutsatser och ställningstaganden.

Creative Stockholm har tillsammans med satsningen ”Arena för KKN” i arbetet med ”Förstudie angående handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen” bland annat undersökt förutsättningarna för att få till ett väl utvecklat regionalt ledarskap för området kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen. Rapporten presenteras av Jonathan Metzger, forskare vid Avdelningen för Urbana och Regionala studier, Samhällsplanering & Miljö, KTH.

Samtal

Efter rapportpresentationerna följer ett panelsamtal som kommer att kretsa kring hur kulturella och kreativa näringar kan utvecklas genom ett regionalt handlingsprogram samt hur ett utvecklat regionalt ledarskap för området kan stärka Stockholmsregionen långsiktigt.

Mingel

Vi passar också på att bjuda på förfriskningar, tilltugg, mingel och musikunderhållning för att fira in sommaren!

Varmt Välkommen!

Tid: tisdag den 21 juni kl. 16.30-18.30 (därefter mingel till cirka 20.00)

Plats: SoStockholm, Kungsträdgården, Jussi Björlings Allé 5

Mer information: Jonas Olsson, projektledare Creative Stockholm. Mail: jonas.olsson@botkyrka.se. Mobil: +46 708 67 12 15.

Web: www.creativestockholm.eu 

Creative Stockholm är en plattform för samarbete.

Creative Stockholm är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringslivssektorerna i Stockholmsregionen.  Syftet är att genom att etablera ett regionalt partnerskap – stärka det företagande som bygger på ett konstnärligt, kulturellt och kreativt skapande.

Creative Stockholm etablerades 2009 som ett av EU delfinansierat regionalfondsprojekt och efter sista december 2011 går partnerskapet bakom projektet in i nästa fas. Ett av projektets huvudsakliga insatsområden är att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar inom ramen för Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010.

Partnerskapet bakom Creative Stockholm utgörs av Botkyrka kommun (projektägare), Stockholms läns landstings kulturförvaltning genom Transit Kulturinkubator, Stockholm stads kulturförvaltning genom satsningen Innovativ kultur, Stockholm Business Region, Stockholms läns landstings regionplanekontor, Nacka kommun, Värmdö kommun, Huddinge kommun, Södertörns högskola, KTH Centrum för bank- och finans CEFIN, Länsstyrelsen samt Stockholms Akademiska Forum.