FORES

Rapportlansering: Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 15:51 CEST

En åldrande befolkning och brist på arbetskraft inom flera sektorer är betydande framtidsutmaningar för den svenska arbetsmarknaden. Om arbetsmarknaden ska kunna frodas på sikt kommer arbetskraftsinvandringen spela en betydande roll. I Patrick Joyces nya rapport som ges ut av Fores och Ratio görs en analys av problembilden och vilka lösningar som står till buds.

– Politiker från höger till vänster har länge uppmärksammat hinder för arbetskraftsinvandring, men har fokuserat för lite på lösningar. I Fores och Ratios nya rapport presenterar vi konkreta förslag för att öka Sveriges förtjänster av arbetskraftsinvandring, säger Therese Lindström, programchef för Fores migration- och integrationsprogram.

Under ett lösningsorienterat seminarium med forskare och experter från både myndigheter och näringsliv kommer vi, utifrån rapportens insikter, diskutera hur arbetskraftsinvandring till Sverige kan underlättas och förvaltas.

– För att gynna förutsättningarna för arbetskraftsinvandrare krävs målinriktat arbete från flera olika samhällsaktörer. Arbetsgivarna, myndigheterna och akademien har alla viktiga roller att spela, säger professor Lotta Stern på Ratio.

Tid: 12 juni klockan 09.00 - 10.00.
Plats: Kungsbroplan 2

Medverkande:

  • Patrick Joyce, rapportförfattare och fil. lic. i nationalekonomi, chefekonom, Almega, tidigare forskare om arbetsmarknad och integration på Ratio.
  • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, forskare på Institutet för näringslivsforskning (IFN) och lektor vid Ekonomihögskolan i Lund.
  • Petra Herzfeld Olsson, docent och universitetslektor i arbetsrätt, Stockholms universitet.
  • Erik Holmgren, enhetschef arbetstillståndsenheten region Stockholm, Migrationsverket.
  • Anders Ljunggren, enhetschef arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen.
  • Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv.
  • Charlotta Stern, ansvarig arbetsmarknadsprogrammet, Ratio.
  • Moderatorer: Tove Hovemyr, sakkunnig migration och integration, Fores.

Har du frågor om seminariet? Vänligen kontakta Tove Hovemyr: tove.hovemyr@fores.se

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se