BIL Sweden, bilindustriföreningen

Rapports inslag igår söndag om bilars bränsleförbrukning var ej korrekt enligt BIL Sweden

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 16:10 CEST

I samband med ett inslag i nyhetsprogrammet Rapport, i går söndag, uppgavs att biltillverkarna lämnar för låga uppgifter gällande bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

-Detta är ej korrekt säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

EU-direktiv som alla EU länder har att följa

De uppgifter, om bl. a. bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, som biltillverkarna är skyldiga att ange är en del av det EU-typgodkännande som alla nya bilar i EU måste ha enligt gällande EU-direktiv för godkännande av motorfordon. Det är olika typgodkännandemyndigheter inom EU, däribland Transportstyrelsen i Sverige, som kan utfärda de olika delgodkännandena samt EU-typgodkännandet för hela fordonet.

I de direktiv och reglementen som måste uppfyllas när det gäller bilars avgasemissioner och bränsleförbrukning (70/220/EG och (80/1268/EEG) så är testförfarandet angivet i detalj. Det är viktigt att notera att testen sker i laboratoriemiljö (av godkända provningsorgan) med hårda omgivningskrav samt fastställda körcykler för stadskörning, landsvägskörning och blandad körning där föreskrivna hastigheter, accelerationer, motorbromsningar, tomgångskörning etc. är angivet i detalj. Uppgifterna när det gäller bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp blir på detta vis jämförbara för olika bilmärken eller bilmodeller i hela EU .

- Detta är således inte en svensk fråga utan berör alla bilmärken i hela EU, säger Bertil Moldén

Varför avviker testsiffror mot verkligt värde?

-Vid verklig körning på väg får man givetvis avvikelser från de officiella värdena, som billtillverkarna är skyldiga att ange för alla nya personbilar, beroende på t.ex. annat körsätt än vad som ligger till grund för körcykeln, vägförhållanden, klimat/temperatur, bilens utrustning, typ av däck etc , fortsätter Bertil Moldén.

De tester utförda i verklig körning som man refererade till i inslaget i Rapport hade utförts av Vi bilägare och var en redovisning av bränsleförbrukning hos deras testbilar. Här har vi ingen koppling till någon körcykel. Accelerationerna och hastigheterna har med stor säkerhet varit betydigt högre än de i den föreskrivna testcykeln. Här kan nämnas att snitthastigheten vid landsvägskörning är strax under 80 km/h enligt den föreskrivna testcykeln. Bilarna har dessutom körts året runt vid t.ex. låga temperaturer, dåligt väglag och med vinterdäck. Detta är några exempel på avvikelser från de tester som ligger till grund för de förbrukningssiffror som tillverkarna anger i enlighet med regelverket. Sammantaget ger detta givetvis en högre förbrukning hos Vi bilägares testbilar än de som anges i samband med försäljning av nya bilar.


Konsumentverket känner till detta sedan flera år

Konsumentverket, som är den myndighet som ansvarar för regelverket kring hur nya personbilars bränsleförbrukning ska anges vid försäljning pekar själva på att avvikelser ifrån de angivna uppgifterna givetvis förekommer. Detta framgår klar enligt länken nedan samt den informationsskrift om nya personbilars bränsleförbrukning, Nybilsguiden 2010, som Konsumentverket ger ut. http://www.konsumentverket.se/bilar/Nybilsguiden/Drivmedelochutslapp/Sa-mats-bransleforbrukning/

Sammanfattning

De siffror som anges avseende förbrukning och koldioxidutsläpp – baserade på tester i laboratoriemiljö som är lika för alla biltillverkare och bilmodeller - skall främst ses som referenssiffror vid jämförelse mellan val av olika bilmodeller inför ett köp. Sverige avviker på intet sätt från övriga Europa utan följer till punkt och pricka angivna direktiv.

För mer info kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

Klicka här för länk till BIL Swedens hemsida.BIL Sweden
Box 26173
100 41 STOCKHOLM Avregistrera e-mail utskick här Tfn: 08-700 41 00
Fax: 08-791 23 11
bil@bilsweden.se
www.bilsweden.se

Om BIL Sweden
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.
Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 % av nybilsförsäljningen i Sverige.