FORES

Rapportsläpp 12 juni: Nothing to fear but fear itself, en studie om populismens retorik i Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 09:31 CEST

Rapportförfattarna Clara Sandelind, dr i statsvetenskap vid University of Sheffield och Mikael Hjerm, prof i sociologi vid Umeå universitet

     Inget att frukta utom fruktan själv?
     – En svensk fallstudie i europeiskt forskningsprojekt

     En ny forskningsstudie av tankesmedjan Fores visar hur den politiska debatten i Sverige har blivit allt mer påverkad av idéer om nationell identitet. Studien är en delstudie i ett europeiskt projekt om rädsla och populism i Europa. Den svenska fallstudien har kartlagt den politiska retoriken i Sverige och undersökt vilken roll nationell identitet har i att forma attityder till invandring. Nedan presenteras slutsatser från den svenska fallstudien. 

     Huvudsakligen visar studien att...

     • ... en stark koppling finns mellan svenska medborgares syn på invandring, partipolitisk tillhörighet och exkluderande, etniska föreställningar om nationell identitet.
     • ... väljare som röstar på Sverigedemokraterna (SD) är mer än dubbelt så benägna att ha etniska föreställningar om nationell identitet jämfört med anhängare av andra partier. De som innehar dessa åsikter är mer benägna att uttrycka främlingsfientliga åsikter.
     • ... fler politiska ledare har anammat en nationalistisk retorik som tidigare förestods av Sverigedemokraterna (SD).

     Studien visar på en stor ökning i svensk media av användandet av begrepp som ”svenska värderingar” i debatten. Användandet av ord som ”integration”, ”invandring” och ”svensk kultur” sågs också öka stort under 2015 och 2016, i kulmen av den europeiska flyktingkrisen.

     Studien undersökte också politiska ledares tal, och fann att exkluderande drag av nationell identitet (med fokus på den kulturella aspekten av identitet) blir allt mer vanligt – inte bara hos Jimmie Åkesson (SD) utan också i tal av Anna Kinberg-Batra (M) och Ebba Busch Thor (KD).

     Medan Åkessons retorik är mer utpräglat främlingsfientlig, har Anna Kinberg-Batra (M) och Ebba Busch Thor (KD) i allt högre grad använt invandring som ett hot mot ”svenska kulturella värderingar”, däribland jämställdhet mellan könen och arbetsmoral.

     Den svenska fallstudien kompletterades med en opinionsundersökning av svenska väljare som visar att anhängare av Sverigedemokraterna (SD) är mer än dubbelt så benägna att fästa sig vid den etniska aspekten av nationell identitet. Studien fann dock belägg för att svenskar av alla politiska tillhörigheter visar en stark koppling till medborgerlig nationell identitet. 

     – Att prata om identitet triggar inte nödvändigtvis igång negativa attityder till invandrare, vad som spelar roll är hur politikerna pratar om identitet. Etniskt exkluderande och kulturell identitet förkläs ofta i mer inkluderande termer som ”medborgerliga identiteter”, då politiker kopplar ihop universella värderingar med majoritetskulturen, säger Clara Sandelind, forskardocent vid University of Sheffield och författare av rapporten.

     När: 12 juni kl. 15.00
     Var: Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Läs mer om Fores här!