Industrivärden AB

Rapporttillfällen och bolagsstämma i Industrivärden 2004

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 14:42 CEST

Onsdagen den 18 februari Bokslutsrapport 2003
Måndagen den 29 mars Bolagsstämma 2004
Tisdagen den 4 maj Delårsrapport januari-mars
Torsdag den 5 augusti Delårsrapport januari-juni
Fredagen den 29 oktober Delårsrapport januari-september

Stockholm den 1 september 2003
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Industrivärdens vVD, Carl-Olof By, tel. 08-666 64 00