Karlshamns AB

Rapporttillfällen vid AarhusKarlshamn AB

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 14:11 CEST

AarhusKarlshamn AB är moderbolaget i en ny specialfettskoncern med start den 1 oktober 2005. Det nya bolaget är resultatet av fusionen mellan Karlshamns AB och Aarhus United A/S. Den nya koncernen omsätter ca 10 miljarder kr med ca 2500 anställda vid åtta fabriker i sju länder.

En verksamhetsrapport för tredje kvartalet för det nya moderbolaget AarhusKarlshamn AB kommer att lämnas den 9 november 2005 i form av proformaredovisning och där de två ingående bolagen kommer att redovisas var för sig enligt tidigare struktur.

Under 2006 kommer följande rapporttillfällen att gälla för AarhusKarlshamn AB :

- 22 februari, bokslutskommuniké

- 23 maj, delårsrapport för första kvartalet

- 17 augusti, delårsrapport för andra kvartalet

- 31 oktober, delårsrapport för tredje kvartalet

För ytterliggare information, kontakta Bo Svensson tel. +46 454 82193,
mobil +46 708 182193.