Svensk Raps AB

Rapspriset stiger trots den svaga dollarn

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 16:46 CEST

Låg USA-skörd
Trots stor sojaareal är den amerikanska skörden en besvikelse för marknaden (och troligen för de amerikanska odlarna). Det är orsaken till de stigande priserna. Denna prisökning dämpas ju dessutom av en svag amerikansk dollar och därtill att den svenska kronan står stark mot euron. Med ett annat förhållande mellan valutorna kunde vårt svenska pris vara ännu högre. Nu kommer det att täras ytterligare på redan låga världslager av sojaböna och en påspädning kan inte ske förrän Argentinas och Brasiliens skörd kommer i vår.

Vi får hålla ögonen på Sydamerikas sådd
Höga priser stimulerar givetvis till ökad odling. Inom några veckor skall sojabönorna i jorden i Sydamerika. Just nu har man alltför torrt för att lyckas med sådden men det kan givetvis snabbt ändras. En förväntad stor sojasådd kommer ut på markanden i vår. Hösten och vintern prisutveckling kommer att påverkas av denna odling. Men det är inget just nu som tyder på annat än ett bestående högt oljeväxtpris. Euronext Liffe novembertermin stod den 2/10 i 228 SEK/dt. Februari 229 och augusti 2004 212. (1 euro = 9,00 SEK)

Byt havren mot våroljeväxter
Efterfrågan på svenska oljeväxter ser ut att bli ännu större. Nu senast har vi kunnat läsa att Brasilien släppt på förbudet mot GMO-soja. Det blir allt svårare att klara importen av GMO-fritt proteinfoder. Här är har den svenska oljeväxtodlingen ett trumfkort. Inte minst våroljeväxterna med sitt höga proteininnehåll.

Därtill får vi allt svårare att bli av med vår stora havreproduktion när EU drar ned på exportlicenserna.
Här gäller det för spannmålshandel och odlare att uppfatta signalerna. Havrepriset ser ut att falla kraftigt nästa år medan efterfrågan på oljeväxter borgar för att högt oljeväxtpris.

Mycket bra instrument för prissäkring
Hos Lantmännen kan man prissäkra fritt Karlshamn. Följ priset via Lantmännens hemsida. När priset är lockande kontakta din handlare och gör ett avslut. Det skall vara leveransgill vara till Karlshamns; Under 9 % vattenhalt och under 4 % avfall. Detaljerna får du av Lantmännen.
Även övrig handel, t.ex. Svenska Foder erbjuder prissäkring.

Internationella priser
De priser vi redovisar i figuren ovan är från euronext-liffe. Priserna är jämförbara med priset i Sverige i handelsled fritt Karlshamn. För att få priset i odlarled skall man reducera med ca 5 kr/dt i handelsmarginal och ca 10 kr/dt i frakt. (Frakten varierar naturligtvis beroende på avstånd, från 6-7 kr upp till ca 12 kr/dt.)

Ytterligare prisinformation om raps hämtar man från Winnipeg-börsen. Rapspriserna styrs i hög grad av priset på sojaböna. Detta pris kan följas på Chicago-börsen. Läs också gärna marknadskommentarerna på Chicago-börsen.